Prosjekterfaring

2018: Solid entreprenør – Etablering av prosessbasert styringssystem for kvalitetsdokumenter

Rådgiver og konsulent for implementering av kvalitetssystem for forvaltning og tilgjengeliggjøring av rutine- og skjemaer for virksomhetsstyring. Realisert gjennom Office 365 teknologi, med Visio baserte prosess-skisser som navigasjon.

2018: Norsk Landbruksrådgiving – Kompetanseadministrasjonssystem

Arkitekt og Rådgiver for implementering av løsning for registrering og administrasjon av individuell kompetanse,

2017-2018: Relacom – Kompetanseadministrasjonssystem

Prosjektleder og rådgiver for implementering av løsning for registrering og administrasjon av individuell kompetanse, kurs, sertifiseringer og medarbeidersamtaler.
Realisert på en SharePoint 2016 plattform, supplert av Power BI.

2017: Relacom – Kvalitetssystem

Prosjektleder for implementering av kvalitetssystem for forvaltning og tilgjengeliggjøring av informasjon og dokumenter for virksomhetsstyring.
Realisert på en SharePoint 2016 plattform.

2017-2018: Rambøll – Arkitektur for prosjektinformasjon på Office 365

Prosjektleder og rådgiver for design og implementering av prosjektstøtteverktøy for fagmiljøer. Kommunikasjon og forvaltning av fagrelatert informasjon for deling på tvers av avdelinger, prosjekter, lokasjoner og land.

2017-2018: Profier – Løsning for prosjektdokumentasjon i Office 365

Arkitekt og rådgiver for design og implementering av prosjektstøtteverktøy basert på SharePoint Online for daglig arbeid med prosjektdokumenter. Stort fokus på tilrettelagt brukeropplevelse.

2017: Solid entreprenør – implementering av samhandlingsløsning og intranett basert på Office 365

Arkitekt og konsulent for implementering av dokumenthåndtering og intranett for Solid Entreprenør i Office 365.

2017: Norsk Landbruksrådgiving – Bestillingsportal

Arkitekt og rådgiver for utvikling av bestillingsportal for tildeling av midler til landbruksprosjekter. Implementert i eksisterende intranett bygget på SharePoint Online.

2017: Lørenskog kommune – Migrering til MS Office 365

Rådgiver for konsolidering og migrering av SharePoint og OneDrives da to separate Office 365 miljøer skulle samles til et.

2017: Transcendent Group – Implementering av Samhandlingsløsning på Office 365

Prosjektleder og rådgiver for utvikling og implementering av samhandlingsløsning bygget på SharePoint online. Flytting av funksjonalitet og innhold fra gammelt intranett. Primært fokus på dokumenthåndtering, bruk av samhandlingsrom og tilrettelagt brukeropplevelse. Utvikling av best practice for samhandling og brukeropplæring.

2017: Oslo Katolske bispedømme – Implementering av Samhandlingsløsning på Office 365

Prosjektleder og rådgiver for utvikling og implementering av samhandlingsløsning bygget på SharePoint online. Utvikling av best practice for samhandling og brukeropplæring.

2017: Compello – Implementering av Samhandlingsløsning på Office 365

Prosjektleder og rådgiver for utvikling og implementering av samhandlingsløsning bygget på SharePoint online. Flytting av funksjonalitet og innhold fra gammelt intranett. Primært fokus på dokumenthåndtering, bruk av samhandlingsrom og tilrettelagt brukeropplevelse. Utvikling av best practice for samhandling og brukeropplæring.

2016: Goodtech – Etablering av ny IT plattform

Prosjektleder og rådgiver for flere parallelle prosjekter relatert til etablering av ny IT plattform bygget på Microsoft skyteknologi. Inkluderer CRM, Samhandling i Office 365 som støtter selskapets interne prosesser og arbeidsmetodikker.

2016: Jackon AS – Intranet samhandlingsportal på Office 365

Prosjektleder og rådgiver for utvikling og implementering av samhandlingsløsning bygget på SharePoint online. Flytting av funksjonalitet og innhold fra gammelt intranett. Primært fokus på dokumenthåndtering, bruk av samhandlingsrom og tilrettelagt brukeropplevelse. Utvikling av best practice for samhandling og brukeropplæring.

2016: Medietilsynet – Intranet samhandlingsportal på Office 365

Prosjektleder og rådgiver for utvikling og implementering av samhandlingsløsning bygget på SharePoint online. Primærfokus på dokumenthåndtering, bruk av samhandlingsrom og tilrettelagt brukeropplevelse, samt utvikling av best practice for samhandling.

2016: Norsk Landbruksrådgiving – Intranet samhandlingsportal på Office 365

Prosjektleder og rådgiver for utvikling og implementering av samhandlingsløsning bygget på SharePoint online. Primærfokus på dokumenthåndtering, bruk av samhandlingsrom og tilrettelagt brukeropplevelse.

2016: Norconsult AS – Driftsovervåking med BI

Prosjektleder, rådgiver og utvikler av Power BI baserte rapporter for overvåking og oppfølging av en rekke systemer kritiske for selskapets virksomhet.
Inkl bruksstatstikker, avviksrapporter, analyse av feilmeldinger, mm.

2016: Norconsult AS – Enterprise Søk

Prosjektleder og rådgiver for implementering og tilpassing av SharePoint som plattform for sentralisert søkeløsning. Inkluderer indeksering og tilrettelegging av et antall applikasjoner, lagringsområder og plattformer – presentert gjennom et felles søkegrensesnitt, integrert i eksisterende fagapplikasjoner

2015 – 2016: IKOMM AS – CRM

Prosjektleder og rådgiver for implementering av MS Dynamics CRM tilrettelagt for metodikken Solution Selling, og tilpasset selskapets praktisering av denne metodikken.

2015: IKOMM AS – Intranet samhandlingsportal

Prosjektleder og rådgiver for utvikling og implementering av samhandlingsløsning bygget på SharePoint online. Primærfokus på dokumenthåndtering, bruk av samhandlingsrom og tilrettelagt brukeropplevelse.

2015: IKOMM AS – Intranet samhandlingsportal

Prosjektleder og rådgiver for utvikling og implementering av samhandlingsløsning bygget på SharePoint online. Primærfokus på dokumenthåndtering, bruk av samhandlingsrom og tilrettelagt brukeropplevelse.

2015: IKOMM AS – Service Manager implementering

Prosjektleder for implementering og forretningstilpassing av MS System Center Service Manager.

2015: IKOMM AS – Prosjektkoordinator

Overordnet Prosjektleder for koordinering av mange parallelle prosjekter knyttet til etablering og migrering til en MS Office 365 basert infrastruktur – tilrettelagt for internt bruk og tjenesteleveranser til kunder. Aktivitet-, økonomi og ressursoppfølging.

2015: Europris – Prosess for designbestilling

Løsningsarkitekt og utvikler for utvikling av SharePoint basert applikasjon som understøtter og ivaretar selskapets regler og rutiner knyttet til prosess for bestilling, kvalitetssikring og gjennomføring av designoppdrag.

2015: Eurosko – Prosjektportal

Løsningsarkitekt og utvikler for utvikling av SharePoint basert prosjektportal og samhandlingsplattform.

2015: Borregaard AS – Intranet samhandlingsportal

Prosjektleder og rådgiver for utvikling og implementering av samhandlingsløsning bygget på SharePoint online. Primærfokus på dokumenthåndtering, bruk av samhandlingsrom og tilrettelagt brukeropplevelse.

2015: Norconsult AS– Dokumentmal generator

Prosjektleder for utvikling av veiviser basert «motor» for generering og vedlikehold av dokumentmaler for MS Word. Integrert med SharePoint online.

2015: Norconsult AS– Fagrom-portal

Prosjektleder og rådgiver for utvikling av SharePoint basert løsning for fagbaserte samhandlingsrom.

2015: Sarpsborg kommune – Ledermøte administrasjon

Løsningsarkitekt, Prosjektleder og utvikler for utvikling av SharePoint basert system for planlegging, organisering og gjennomføring av strukturerte ledermøter.

2015: Sarpsborg kommune – Prosjektportal

Løsningsarkitekt, Prosjektleder og utvikler for utvikling av SharePoint basert prosjektadministrasjonssystem. Inkl prosjektportal, rapportering, prosjektrom, varsling for alle kommunens prosjekter.

2015: Sarpsborg kommune – Videreutvikling av samhandlingsløsning

Prosjektleder for utvidelse av eksisterende samhandlingsløsning bygget på SharePoint.
Primært funksjonalitet for sosial samhandling og forbedret brukeropplevelse.

2015: Micro Matic AS – Business Intelligence (BI)

Prosjektleder for etablering av datavarehus og datamodeller tilrettelagt for konsolidert rapportering på forretningsdata konsolidert fra ulike kildesystemer. Bygget på MS SQL Server teknologi, og tilrettelagt for rapportering gjennom Power BI.

2014: ABB AS – Tjenestekatalog

Rådgiver og utvikler for utvikling og implementering av tjenestekatalog for bruk av IT avdelingen for bestilling og leveranse av standardiserte leveranser av SharePoint relaterte tjenester.

2014: Micro Matic AS – Intranet samhandlingsportal

Prosjektleder og rådgiver for utvikling og implementering av samhandlingsløsning bygget på SharePoint online. Primærfokus på dokumenthåndtering, bruk av samhandlingsrom og tilrettelagt brukeropplevelse.

2014: Østfold Fylkeskommune – Samhandling i skole

Prosjektleder for etablering av verktøy og best practise rutiner for samhandling innen videregående opplæring (lærer – elev – adm). Utnytter Microsoft Office 365, med stor fokus på bruk av SharePoint Online og OneDrive for Business.

2014: Brynild Gruppen – Business Intelligence

Prosjektleder og rådgiver for etablering av datavarehus med eksterne og interne datakilder, og innføring av rapportmodeller som utnytter Microsoft plattformen for å gi en brukervennlig og fleksibel rapporteringsløsning.

2014: Skill AS – Utvikling/revisjon av prosjektmetodikk og –verktøy

Videreutviklet selskapets felles leveransemetodikk, «the Skill way». Kombinerer etablert prosjektstyringsprinsipper fra PRINCE2 med teknikker hentet fra smidige prosjektmetodikk for å finne et fleksibelt og praktisk orientert rammeverk som sikrer forventningsstyring og kvalitet i leveranser. Inkludert utvikling av verktøy for styring, oppfølging og samhandling i SharePoint prosjektrom.

2014: Agra / Mills – Intranet samhandlingsportal

Prosjektleder for innføring av konsernovergripende samhandlingsportal. Stort fokus på å bruke sosiale medie teknikker for å introdusere nye måter å dele informasjon. Realisert gjennom SharePoint 2013 Online med Yammer. Mye workshop ledelse i et smidig utviklingsprosjekt.

2013 – 2014: Scanship AS – Rådgiver prosess og samhandling

Rådgiver for gjennomgang av eksisterende prosesser og rutiner innen samhandling og prosjektarbeid, men henblikk på å igangsette arbeide med å effektivisere informasjonsflyten gjennom integrerte IT løsninger.

2013: Eureka Pumps AS – Prosjektkoordinator

Koordinering av fire parallelle prosjekter som gjennomføres innen trange tids- og ressurs rammer. Sikring av forretningsmessig forankring og oppfølging mot bedriftsledelsen. Redaktør for internt nyhetsblad for informasjon til organisasjon om kommende endringer.

2013: Sarpsborg kommune – Intranet samhandlingsportal

Prosjektleder for innføring av samhandlingsportal i alle deler av Sarpsborg kommune. Basert på bruk av sosiale medie teknikker, realisert gjennom SharePoint 2013. Inkluderer avansert bruk av enterprise søk (Fast), og integrasjon til eksisterende fagsystemer. Mye workshop ledelse i et smidig utviklingsprosjekt.

2013: Nille AS – Samhandlingsportal

Prosjektleder og rådgiver for innføring av samhandlingsportal med hovedvekt på to veis informasjonsutveksling mellom hovedkontor og butikker. Kampanjeinformasjon i form av dokumenter, bilder og oppfølging av gjennomføring. Realiseres på en Microsoft SharePoint plattform.

2013: Borregaard AS – AutoCAD dokumenter i SharePoint

Arkitekt, rådgiver og utførende i etablering av tegningsarkiv for CAD tagninger i SharePoint. Integrasjon fra AutoCAD til SharePoint vha 3dje part SW, etablering av struktur og arbeidsrutiner samt import av eksisterende tegningsarkiv.

2013: Grønt Punkt AS – Forprosjekt på BI

Prosjektleder or rådgiver for gjennomgang av krav til virksomhetsstyring på tvers av forretningsområder og utarbeidelse av kravspesifikasjon for anskaffelse av løsning for Business Intelligence (BI).

2012: Sarpsborg kommune – intranett, dokument- og samhandlingsløsning

Arkitekt i spesifisering av overordnet løsning, samt etablering av informasjons- og integrasjonsarkitektur.

2012: Nofima – Utskifting av samhandlingsverktøy

Prosjektleder for innføring av nye samhandlingsverktøy basert på en kombinasjon av SharePoint og CRM. Inkluderer tilpassede løsninger for Søknad- og Prosjektoppfølging, Intranet, Kvalitets- og Avvikssystem, Sak & Arkiv – samt konvertering av et antall Lotus Notes baserte spesialløsninger til CRM/SharePoint.

Rådgiver og arkitekt i etablering av kvalitetssystem.

2012: Steni – Implementering av CRM

Prosjektleder for innføring av nytt CRM system benyttet til salgsoppfølging, produktoversikt og tilbudsproduksjon.

2012: Norges Bank – Kartlegging av verktøybruk

Prosjektleder for et kartleggingsoppdrag som evaluerte kundens bruk av MS Office produktene i kjernevirksomheten, og gav anbefaling om forbedringsmuligheter.

2011: Skill AS – Utvikling av prosjektmetodikk og –verktøy

Ledet arbeidet med å definere en felles leveransemetodikk, «the Skill way», for bruk i alle selskapets leveranseprosjekter. Inkluderte utvikling av dokumentmaler samt verktøy for styring, oppfølging og samhandling vha MS CRM og SharePoint.

2009 – 2010: Jernbanepersonalets Bank og Forsikring – Dokumentbehandling

Prosjektleder, rådgiver og leveranseansvarlig for planlegging, utvikling og implementering av elektronisk dokument- og saksbehandling innen forsikring og skadebehandling.  Integrasjon med kundens forsikringssystem (NICE).

2010: Sparebank 1 Skadeforsikring– Flytting av Dokumentarkiv

Prosjektleder for design og gjennomføring av flytteprosess for elektronisk dokumentarkiv, overtatt fra oppkjøps selskap.

2010: Modena Gruppen – Dokumentarkiv / Fakturabehandling

Prosjektleder for design og etablering av elektronisk dokumentarkiv, integrert med kundens ERP system. Elektronisk fangst, prosessering og bokføring av innkommende kostnads- og varekjøpsfakturaer.  

2010: Diplom-IS –Fakturabehandling

Prosjektleder for design og etablering av løsning for elektronisk fangst og håndtering av varekjøpsfakturaer, integrert med kundens ERP system (M3).  

2010: XL-Bygg: G T Strøm – Dokumentarkiv / Fakturabehandling

Prosjektleder for design og etablering av elektronisk dokumentarkiv, integrert med kundens ERP system. Elektronisk fangst, prosessering og bokføring av innkommende kostnadsfakturaer.  

2010: EIVA- SAFEX – Dokumentarkiv / Fakturabehandling

Prosjektleder for design og etablering av elektronisk dokumentarkiv, integrert med kundens ERP system. Elektronisk fangst, prosessering og bokføring av innkommende kostnadsfakturaer.  

2009 – 2010: Sparebank1 Finans – Integrert Dokumentarkiv

Arkitekt for design og utvikling av integrasjon mellom applikasjon for styring av leasing avtaler og elektronisk dokumentarkiv. Gjennomført i samarbeid med leverandør av leasing system.

2009: Scandinavian Business Seating – Dokumentarkiv / Fakturabehandling

Prosjektleder for design og flytting og etablering av elektronisk dokumentarkiv, i forbindelse med oppgradering av kundens ERP system, fra Movex til M3. Elektronisk fangst, prosessering og bokføring av innkommende kostnadsfakturaer.  

2008: Diplom-IS – Dokumentarkiv / Fakturabehandling

Prosjektleder for design og flytting og etablering av elektronisk dokumentarkiv, i forbindelse med oppgradering av kundens ERP system, fra Movex til M3. Elektronisk fangst, prosessering og bokføring av innkommende kostnadsfakturaer.

2008: DnB nor Skadeforsikring – Skadebehandling

Rådgiver og leveranseansvarlig for planlegging, utvikling og implementering av elektronisk dokument- og saksbehandling innen skadebehandling. Integrasjon med kundens forsikringssystem (NICE).

2008: Fred Olsen – Samhandling

Rådgiver i forprosjekt for etablering av ny strategi for informasjonsbehandling og samhandling.

2007  – 2008: Riksrevisjonen– Dokumentbehandling

Rådgiver og produktansvarlig for planlegging og implementering av løsning for dokumentbehandling av alle ikke-arkivverdige dokumenter (=ikke krav om NOARK).

2007  – 2008: Norges Røde Kors – Samhandling

Rådgiver og produktansvarlig for planlegging, utvikling og implementering av elektronisk løsning for dokument- og samhandling. Inkludert integrasjon mellom best-of-breed verktøy innen fagområdene Samhandling, Document Management, Records Management, Portal, Enterprise Search.

2007  – 2008: Inmeta – Utvikling av NOARK system

Arkitekt og løsningsansvarlig for utvikling av et dokument- og saksbehandlingssystem iht NOARK standarden.
Også engasjert i ressursgruppen som bisto Riksarkivet under utviklingen av NOARK v5.

2007: Posten Norge – Elektronisk arbeidsflyt.

Arkitekt og rådgiver for utvikling av en arbeidsflytløsning for intern informasjonsinnsamling. Utviklet med BPM verktøyet Captaris Workflow.

2006: Reykjavik Energy – Document- og Records Management

Rådgiver og produktansvarlig ved planlegging og implementering av elektronisk dokumentbehandling.

2006: Mesta – Document- og Records Management

Rådgiver og produktansvarlig ved planlegging og implementering av elektronisk dokumentbehandling i hele Mesta organisasjonen.

kurs og sertifiseringer. Realisert på en SharePoint Online plattform, supplert av Power BI.