Digitalt veikart

Beste praksis for effektiv samhandling og informasjonsdelingInformasjonen vi må forholde oss til i det daglige er ofte overveldende og spredt over et stort antall systemer. Vi kommuniserer med blant annet epost, chat, blogger, meldingsportaler, SMS, telefon – ofte uten at vi vet helt i hvilken kanal viktig informasjon dukker opp.

Å skulle finne igjen lagret informasjon er ofte enda mere utfordrende. Ofte finnes denne spredd over mange systemer og teknologier, uten at det finnes en rød tråd. Lagret kollegaen min dokumentet på filserveren, i SharePoint eller Microsoft Teams? Ligger det i CRM systemet eller andre fagsystemer eller fagportaler. Får håpe det ikke ligger på et privat område eller i vedkommende sin epostkasse.

For å unngå frustrasjonen, tidstapet og dårlig kvalitet som følge av “informasjonskaos” kan det etableres en gjennomtenkt kjøreplan, et Digitalt veikart. Når dette er kommunisert, og teknologien tilrettelagt, vet ansatte hvor informasjon finnes og skal lagres, og hvordan den skal deles og kommuniseres.

Prosessen frem til et slikt veikart involverer gjennomgang av bedriftens systemer og rutiner, både formelle og uformelle. Ut fra dette og forankret i eksisterende IT og kommunikasjons strategi besluttes det hva som skal være bedriftens beste praksis for informasjonsdeling. Samtidig må det iverksettes et brukeradopsjonsprogram for å gjøre veikartet kjent i organisasjonen, og adressere praktiske konsekvenser for ulike roller og arbeidsprosesser.

Denne prosessen kan Ageli Consult planlegge, lede og gjennomføre.

Leveranser vil typisk være

  • Dokumentasjon av dagens praksis.
  • Anbefaling til hva som bør være bedriftens kjernesystemer for informasjonsdeling
  • “Digitalt veikart”.
  • Beslutningsgrunnlag og implementeringsplan.
  • Assistanse ifm opplæring og gjennomføring.