Ageli Consult

Tjenester som hjelper din bedrift med å utnytte mulighetene i informasjonsteknologi (IT)

Geir MathisenAgeli Consult er et enkeltpersonforetak som tilbyr rådgivings og implementeringstjenester innen IT relaterte fagområder, som

  • Samhandling
  • Prosjekt
  • Prosessforbedring
  • IT ledelse

Gjennom 30 års virke innen IT bransjen har jeg opparbeidet bred erfaring med teknologi, ledelse og prosessene knyttet til strategiarbeid, teambuilding, implementering samt kjøp- og salg av produkter og løsninger.

Basert på dette har jeg fokus på noen strategiske områder i alt mitt arbeid:

  • Kommunikasjon og informasjon – for å sikre at alle involverte jobber i samme retning og har samme forventning til ønsket resultat.
  • Brukeradopsjon – fordi IT er endring, og endring er ubehagelig for oss mennesker. Det kjente “what’s in it for me” må derfor tydeliggjøres og selges inn basert på den enkeltes rolle.
  • Gevinstoppnåelse – fordi alle endringer gjøres for å skape en positiv endring, og denne må synliggjøres.

Jeg drives av å skape gode opplevelser og oppleve at dette medfører positive endringer i menneskers hverdag.

Med erfaring fra IT virksomheter innen salg, drift, utvikling, og leveranse har jeg blitt kjent med mange ulike prosesser og problemstillinger. Denne erfaringen ønsker jeg å dele med andre på en slik måte at bruk av IT kan skape positivitet og reell verdi hos selskaper i deres forretningsprosesser.

Prosjektledelse og prosjektmetodikk vært gjengangere som har fulgt meg gjennom mange år, roller og selskaper. Se https://ageli.no/prosjekt/prosjekterfaring for informasjon om tidligere leveranser.

De siste 10 årene har Microsoft teknologi, og spesielt Office 365, vært basis for å levere gode kundeopplevelser. Mine roller i dette har vært alt fra leder/coach, prosjektleder, rådgiver, løsningsarkitekt og teknisk tilrettelegger.

LinkedIn gir informasjon om tidligere arbeidsgivere og roller https://www.linkedin.com/in/geirmathisen

Ta kontakt for en uforpliktende samtale dersom din bedrift har behov for en erfaren rådgiver for planlegging eller gjennomføring av IT-relaterte endringsprosesser.